Om

Persondatapolitik

Den 25. maj 2018 trådte en ny persondatabeskyttelseslov (GDPR) i kraft! Denne lov betyder, at borgere skal vide, hvilke data en virksomhed har registreret, og hvad de bruges til. Ligeledes skal borgerne vide, at de kan få sine data slettet/udleveret (med mindre anden lov modsiger dette). Der skal gives samtykke først, hvis virksomheden videregiver nogle af disse oplysninger til andre parter, eller hvis data skal bruges til andre formål, end det formål, dataene oprindeligt blev indsamlet til.

Yogaline gør dig derfor opmærksom på, hvilke data firmaet har om dig – og hvad de bliver brugt til.

Data, vi kan have registreret om dig:

Navn, adresse, telefonnummer, mail og evt. om du er senior, førtidspensionist eller studerende. (Hvis du selv har oplyst det). Yogaline har firmanavne og CVR-numre. Alt ligger online i regnskabsprogrammet Dinero, som overholder GDPR. Yogaline har ingen cpr-nr. Har du tilmeldt dig nyhedsmail, så har du selv godkendt dette.
Hvilke hold og event du er tilmeldt.

Alle data bruges kun til disse 2 formål:

Håndtering af administrationen ift. kursusdeltagelse.
Udsendelse af nyhedsbreve (såfremt du har tilmeldt dig det).

Ingen data bliver videregivet til andre, uden du forud har givet skriftligt samtykket til dette. Du har ret til at se alle oplysninger om dig. Har du brug for at vide noget herom, så kontakt mig pr. tlf: 2082 2120.

Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes – enten ved at bruge “Unsubscribe” via nyhedsmailen eller direkte henvendelse til info@yogaline.dk.